Jak se dostat ze současné etatistické pasti, v níž jsou občané zajati bez možnosti úniku? Jak zařídit, aby občan přestal být sluhou státu (či dokonce kontinentálního suprastátu), a aby získal zpět právo volby na plné …