Firma Free Private Cities vytvoří ve Střední Americe nové, na státu nezávislé soukromé město, které bude založeno na tržních a svobodných principech. Redakci to potvrdil německý podnikatel Titus Gebel, který je iniciátorem a organizátorem konceptu …