Každý, kdo chce žít ve skutečně svobodné společnosti a tedy jako skutečně svobodný člověk, musí mít zaručeno právo na odchod do autonomní svobodné společnosti (nezávislého svobodného teritoria na území ČR).

Všeobecné hlavní principy, platné jak pro hledání cesty ke svobodě, tak pro společnost, která se transformuje ve prospěch občanů na demokracii pro 21. století:

  • Skutečná svoboda a svobodná společnost je určena jen pro ty, kdo si přejí plnou svobodu a život ve svobodné společnosti
  • Je nemožné a nepřípustné vnucovat život ve svobodné (nestátní) společnosti a nezávislost na státu všem občanům, tedy i těm, kdo si svobodu ani svobodnou společnost nepřejí
  • Každý, kdo chce žít ve skutečně svobodné společnosti a tedy jako skutečně svobodný člověk, musí mít zaručeno právo na odchod do autonomní svobodné společnosti (nezávislého svobodného teritoria na území ČR)
  • Pro všechny ostatní musí být zachovat stát a demokratický systém
  • Souvisejícím cílem aktivit motivovaných touhou po svobodě a hledáním cesty ke svobodné společnosti bude snaha o pro-svobodnou reformu (transformaci) demokratického systému na moderní DEMOKRACII PRO 21. STOLETÍ, která se bude týkat všech občanů demokratického státu.

Je reálné vytvořit do roku 2025 zárodky svobodné společnosti, založené na výše uvedených principech.