Virtuální vesmírné království Asgardia zatím existuje jen v podobě miniaturního satelitu na oběžné dráze Země. Přesto má prý již více než 200 tisíc občanů.

Virtuální vesmírné království Asgardia na oběžné dráze kolem Země má už více než 200 tisíc občanů a téměř 250 tisíc obyvatel. Informuje o tom samotné „vesmírné království“, které založil ruský byznysmen a vědec Igor Ašurbejli již v roce 2016. Samotný Ašurbejli se v ústavě vesmírného království deklaroval za „Hlavu národa“.

Ašurbejli se v těchto dnech nechal veřejně inaugurovat do funkce. Oficiální uvedení do funkce „Hlavy národa“ však neproběhlo na oběžné dráze Země, v Asgardii, nýbrž ve vídeňském paláci Hofburgu…

Po složení „přísahy“ Ašurbejli oznámil, že během 25 let chce jeho vesmírný národ vybudovat na oběžné dráze obyvatelné vesmírné stanice a současně osídlit Měsíc. V těchto projektech přitom počítá s využitím umělé gravitace a účinnou ochranou vůči kosmickému záření.

To by prý mělo efektivně umožnit, aby lidstvo osídlilo vesmír.

Asgradia se již dnes může vykázat přítomností na oběžné dráze – ta má však podobu ryze symbolickou. Podle informací projektu Asgardie obíhá již od listopadu 2017 na oběžné dráze Země satelit Asgardia-1.

Ašurbejli při inauguraci také oznámil, že v nacházejících měsících vytvoří vládu vesmírného království Asgardia a jmenuje do ní ministry.

Asgardia prý také plánuje vytvořit Národní banku, která do konce letošního roku začne produkovat národní kryptoměnu.


Inaugurace Igora Ašurbejli (na snímku uprostřed) do funkce „Hlavy národa“ vesmírného státu Asgardia, Hofburg (Vídeň), červen 2018.


„Vesmírné království“ Asgardia nemá na Zemi vlastní území, ale má již svůj parlament a hlavu státu (Head of Nation), za kterou se ustanovil Igor Ašurbelji.

Obyvatelé Asgardie tedy nemohou fyzicky vstoupit na území svého státu a musí žít nadále na Zemi jako doposud. Přesto vesmírný stát tvrdí, že má občany ve více než 200 zemích. Z České republiky se prý ke království hlásí přes 270 lidí.

Asgardia deklaruje, že má již 203 tisíc občanů a 246 tisíc obyvatel. Do budoucna Asgardia plánuje získat během deseti let až 150 milionů občanů.

Ašurbelij prohlásil, že ke svému projektu chce přilákat dvě procenta nejkreativnější lidské populace.

„Výběr občanů stále pokračuje. Součástí výběrů mohou být i testy IQ,“ řekl.

Vedle kolonizace Měsíce chce Asgardia v kosmu ustavit archy, kde budou moci lidé trvale žít.V rozmezí pěti až sedmi let chce mít království na oběžné dráze kolem Země satelity poskytující internetové připojení. Do deseti až 15 let pak plánuje Asgardia vybudování vesmírných arch a do 25 let má na Měsíci vzniknout trvalé osídlení.

Administrativní středisko vesmírného království, které za své území považuje vesmír, je prozatím umístěno ve Vídni.

Království vybírá roční poplatek ve výši 100 eur. Plánuje však zavést i daně (viz otázky níže), které slibuje držet na nízké úrovni.

Cílem projektu státu Asgaria, jehož iniciátorem byla skupina vědců a právníků, je snaha přiblížit lidstvo vesmíru a zjednodušit přístup k moderním technologiím potřebným k jeho dobývání.

Organizátoři projektu se chtějí v budoucnu zasadit proti zanášení oběžné dráhy vesmírným odpadem a chtějí také chránit Zemi před asteroidy.

Občanem Asgardie se může stát každý pozemšťan. Občané nového státu dokonce mají dostat oficiální pas. Vedle původního občanství jim tak přibude ještě druhé, asgardské… (šbm)

DODNES NEZODPOVĚZENÉ OTÁZKY PROJEKTU „VESMÍRNÉHO KRÁLOVSTVÍ ASGARDIA“, (odesláno mediálnímu oddělení státu Asgardia dne 20. června 2018):

 • Jaký byl skutečný a hlavní důvod pro vytvoření nového, nezávislého kosmického státu Asgardia? Konkurovat lepšími podmínkami pozemským státům? Začít osidlovat vesmír? A nebo jde jen o určitý specifický způsob crowdfundingu?
 • K jakému účelu slouží váš satelit Asgardia-1, který byl údajně vypuštěn 12. listopadu 2017? Slouží pouze jako virtuální domovské teritorium občanů Asgardie? Nebo i k dalším technickým či jiným účelům?
 • Považujete Asgardii za národ (respektive vesmírný národ) nebo za nezávislý stát?
 • Považujete tento nezávislý národ / stát za reálný nebo pouze za virtuální?
 • Budete usilovat o mezinárodní uznání státu/národa Asgardia? Nebo pro uznání vesmírného státu není potřebné, aby byl uznáván těmi pozemskými?
 • Jak je vztah kosmického státu/národa Asgardia k planetě Zemi? Uznáváte pozemské státy a pozemské orgány a úřady?
 • Překvapilo vás, že se k občanství vašeho netradičního vesmírného státu (údajně) přihlásilo tak velké množství obyvatel planety Země? Čím si tak velký zájem vysvětlujete? Jak velkou sehrála nespokojenost vašich občanů s jejich původními, domovskými státy? Co pro vaše občany bylo podle vás hlavním lákadlem?
 • Pokud někdo získá občanství vesmírného státu Asgardia, ztrácí tím občanství své původní země? Je nějak vyřešeno dvojí občanství Asgardie a původního domovského státu vašich občanů?
 • Museli vaši občané za získání občanství něco zaplatit?
 • Plánujete vytvořit na oběžné dráze Země kosmickou stanici, na které by mohli být někteří občané Asgardie fyzicky přítomni? Kdy by mohla vzniknout?
 • Jaký je vztah národa/státu Asgardia k lidské svobodě? Jsou / budou (či měli by v cílovém stavu být) občané Asgardie podstatně svobodnější, než ve svých původních zemích?
 • Znamená vytvoření vesmírného státu Asgardie získání nezávislosti vašich občanů na jejich původních domovských státech?
 • Jak to je či bude s daněmi ve státu Asgardia? Vaše materiály v tomto působí rozporuplně. Hovoříte v nich o „dobrovolných daních“, ale současně uvádíte, že budou daně vybírány na základě zákona…? Budou tedy daně v Asgardii dobrovolné nebo budou povinné ze zákona? 
 • Pokud budou daně placeny ze zákona, co se stane, když je někdo nezaplatí? Bude zbaven občanství?
 • Pokud budou daně dobrovolné, jakým způsobem budete zajišťovat příjmy pro vládu Asgardie a pro naplňování jejích grandiózních plánů?